Beställningar av
Henry T. Laurencys böcker

5_inch_line_art.gif (2138 bytes)

För beställningar effektuerade per post uttas porto- och expeditionsavgift. Betalning görs till postgirokonto nr 439 54 35 – 3 inom trettio dagar efter expediering. Vänligen skicka inga pengar i förskott; låt oss debitera!

Alla skrifter beställs hos:

FÖRLAGSSTIFTELSEN
HENRY T. LAURENCY
c/o Lars Adelskogh
Lönnvägen 3 A
541 48 SKÖVDE

laurency@telia.com

Om Du önskar köpa många böcker eller har andra speciella önskemål, kontakta oss gärna.
Telefon: 0500 43 01 82
E-post: laurency@telia.com

ESOTERISK KUNSKAP FÖR VÅR TID
HENRY T. LAURENCYS SKRIFTER


LAURENCY PÅ SVENSKA

Kunskapen om verkligheten. Pytagoras’ esoteriska kunskapssystem (hylozoiken), esoterikens historia, analyser av västerländsk filosofi, antroposofi och yogafilosofi ur esoteriskt perspektiv. Bör läsas först av Laurencys alla böcker. Inbunden. 286 sidor. Pris: 200 kr.

E‑bok i epub‑format. Pris 100 kr (skickas med e-post efter beställning).

De vises sten. Esoteriska världsåskådningen behandlas mer ingående än i Kunskapen om verkligheten. Esoterisk livsåskådning med genomgång av sju grundläggande livslagar för frihet, enhet, utveckling, självförverkligande, öde, sådd och skörd, självaktivering. Inbunden. 364 sidor. Pris: 250 kr.

Människans väg. Behandlar det mänskliga jagets medvetenhetsutveckling från lägsta stadium till planetjag. Ytterligare fördjupat studium av esoteriska världs- och livsåskådningen för dem som i Kunskapen om verkligheten och De vises sten inhämtat grunderna. Inbunden. 804 sidor. Pris: 450 kr.

Livskunskap Ett. Tio uppsatser om esoterisk livsåskådning: Meditation, Gnostiken, Gnostiska symboler, Lärjungaskap, Planethierarkien, Identifikation och frigörelse, Pedagogik, Rättsuppfattning, Lagen, Sfinxens hemlighet. Inbunden. 446 sidor. Pris: 250 kr.

Livskunskap Två. Tio uppsatser om främst esoteriska världsåskådningen (hylozoiken): Hylozoik, Hylozoikens världsåskådning, Esoterik, Rörelseaspekten, Medvetenhetsaspekten, Materieaspekten, Medvetenhetsutvecklingen, Människans utvecklingsstadier, Esoterisk filosofi, Esoterisk psykologi. Häftad. 464 sidor. Pris: 250 kr.

Livskunskap Tre. Aderton uppsatser i olika esoteriska ämnen: Esoteriska kunskapsordnar, Symboler, Esoterisk terminologi, Teosofi, Alice A. Bailey och D.K., Ockulta sekter, Yoga, Mystik, Spiritualism, Livet mellan inkarnationerna, Reinkarnation, Devaer, Hälsa, De sju departementen, Centra i människans höljen, Magi, Astrologi, Vår epok. Häftad. 410 sidor. Pris: 250 kr.

Livskunskap Fyra. Sju uppsatser om kultur och vetenskap ur esoterisk synvinkel. Laurency (självbiografiskt), Kultur, Religion, Teologi (kristendom), Litteratur, Konst, Filosofi. Häftad. 398 sidor. Pris: 250 kr.

Livskunskap Fem. Tjugotre uppsatser om kultur- och livsfrågor i esoterikens belysning: Essäer om kulturpersonligheter och deras verk såsom Goethe, Geijer och Emerson. Översiktliga studier i esoterisk livsåskådning. Fyra längre uppsatser om vetenskap, psykologi, historia, det ondas problem. Häftad. 408 sidor. Pris: 250 kr.

Sfinxens tre frågor ger kortaste sammanfattning (2000 ord) av esoteriken enligt Pytagoras’ hylozoiska system. 8 sidor. Pris: 5 kr.

En effektivitetsfilosofi handlar om det positiva tänkandets teori och praktik. Häftad. 24 sidor. Pris: 20 kr.

Om Kristi återuppträdande och Människans frigörelse. Två uppsatser i en broschyr. 37 sidor. Pris: 25 kr.

Meditation. Uppsats i Livskunskap Ett. Häftad. 29 sidor. Pris: 20 kr.

Gnostiken. Uppsats i Livskunskap Ett. Häftad. 24 sidor. Pris: 20 kr.

Gnostiska symboler. Uppsats i Livskunskap Ett. Häftad. 22 sidor. Pris: 20 kr.

Goethe såsom esoteriker, Verklighetsideer hos Rousseau, Geijers historiefilosofi, Krishnamurti och utvecklingslagen, Vägen till kunskapen och enheten. Uppsatser i Livskunskap Fem. Häftade. Pris: 15 kr styck.

Ekon från planethierarkiens första departement. Esoteriska tänkespråk. Häftad. 42 sidor. Pris: 25 kr

Kaldeernas magiska cirkel. En urgammal spådomskonst i teori och praktik. Häftad. 42 sidor. Pris: 25 kr.

 

LAURENCY PÅ ENGELSKA – LAURENCY IN ENGLISH

The Knowledge of Reality. Översättning av Kunskapen om verkligheten. Häftad. 307 sidor. Pris: 150 kr.

The Philosopher’s Stone. Översättning av De vises sten. Inbunden. 352 sidor. Pris: 175 kr.

An Introduction to Esoteric Philosophy. Översättning av uppsatserna En effektivitetsfilosofi (Efficient Philosophy) och Sfinxens tre frågor (The Three Questions of the Sphinx). Häftad. 34 sidor. Pris: 30 kr.

Meditation. Översättning av uppsatsen Meditation i Livskunskap Ett. Häftad. 29 sidor. Pris: 25 kr.

Gnostics. Översättning av uppsatsen Gnostiken i Livskunskap Ett. Häftad. 25 sidor. Pris: 25 kr.

Gnostic Symbols. Översättning av uppsatsen Gnostiska symboler i Livskunskap Ett. Häftad. 22 sidor. Pris: 25 kr.

Discipleship. Översättning av uppsatsen Lärjungaskap i Livskunskap Ett. Häftad. 60 sidor. Pris: 50 kr.

The Planetary Hierarchy. Översättning av uppsatsen Planethierarkien i Livskunskap Ett. Häftad. 40 sidor. Pris: 50 kr.

Identification and Liberation. Översättning av uppsatsen Identifikation och frigörelse i Livskunskap Ett. Häftad. 12 sidor. Pris: 25 kr.

 

LAURENCY PÅ FINSKA – LAURENCY SUOMEKSI

Tieto todellisuudesta. Översättning av Kunskapen om verkligheten. Inbunden. 302 sidor. Pris: 200 kr.

Johdanto esoteeriseen filosofiaan. Översättning av En effektivitetsfilosofi och Sfinxens tre frågor. Häftad. 35 sidor. Pris: 30 kr.

Kaikuja. Översättning av Ekon. Häftad. 40 sidor. Pris: 30 kr.

 

LAURENCY PÅ TYSKA – LAURENCY AUF DEUTSCH

Die drei Fragen der Sphinx. Översättning av Sfinxens tre frågor. Häftad. 8 sidor. Pris: 10 kr.

 

BÖCKER FRÅN FOINIX FÖRLAG

Förklaringen av Lars Adelskogh. En införing i esoterikens världs- och livsåskådning. Framställningen bygger på Laurencys hela undervisning och återger denna överskådligt och pedagogiskt. I tolv avdelningar genomgås grunderna i Pytagoras’ kunskapslära (hylozoiken), på denna uppbyggd livssyn och rättsuppfattning. Inbunden. Första upplagan slutsåld sedan länge. Andra upplagan tills vidare tillgänglig endast som internettext, nerladdbar från hemsidan.

Litet esoteriskt lexikon. Förklaring av esoterikens terminologi i uppslagsbokens form. Såväl längre artiklar som kortfattade definitioner. Drygt 500 uppslagsord täckande den väsentliga terminologin inom hylozoiken och allmänna esoteriken. Andra, utökade och förbättrade upplagan. Häftad. 84 sidor. Pris: 75 kr.

 

Angivna priser gäller tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. För beställningar effektuerade per post uttas porto- och expeditionsavgift. Betalning görs till postgirokonto nr 439 54 35 – 3 inom trettio dagar efter expediering. Vänligen skicka inga pengar i förskott; låt oss debitera!

Alla skrifter beställs hos:            FÖRLAGSSTIFTELSEN
                                                HENRY T. LAURENCY
                                                c/o Lars Adelskogh
                                                Lönnvägen 3 A
                                                541 48 SKÖVDE

                                                laurency@telia.com

 

Besök FÖRLAGSSTIFTELSEN HENRY T. LAURENCYs hemsida på internet!

THE OFFICIAL WEBSITE OF THE HENRY T. LAURENCY PUBLISHING FOUNDATION finns på adressen:
http://www.laurency.com

När denna hemsida är fullt utbyggd, kommer alla Laurencys verk att finnas där i sin helhet på svenska och i översättning till andra språk. Där kan Du bekanta Dig med Laurencys verk, läsa och kopiera vad Du vill för Ditt eget studium.

 

Till Förlagsstiftelsen Henry T. Laurencys officiella webbplats