Tieto todellisuudesta

HENRY T. LAURENCY

sisällysluettelo

5_inch_line_art.gif (2138 bytes)

Kaikki tiedostot ovat PDF-muodossa.

Osat:
       
           Suomenkielisen painoksen alkusanat    (1 sivua)
           Mita kirja käsittelee    (1 sivua)
1.        TODELLISUUDEN ONGELMAT, 1. OSA    (31 sivua)
2.        TODELLISUUDEN ONGELMAT, 2. OSA    (14 sivua)
3.        TIEDON JA FIKTIOIDEN ALKUPERÄ    (19 sivua)
4.       
SFINKSIN KOLME KYSYMYSTÄ: MISTÄ? MITEN? MIHIN?    (5 sivua)
5.        ERÄÄN ESOTEERIKON NÄKEMYS EUROOPPALAISEN FILOSOFIAN HISTORIASTA    (73 sivua)
6.        STEINERIN ANTROPOSOFINEN HENKITIEDE    (18 sivua)
7.        JOOGA ESOTERIIKAN VALOSSA    (29 sivua)

Koko "Tieto todellisuudesta" PDF-muodossa    (192 sivua)

Koko "Tieto todellisuudesta" HTML-muodossa

Tieto todellisuudesta
osien, alaosastojen ja kappaleiden sisältö

5_inch_line_art.gif (2138 bytes)

Suomenkielisen painoksen alkusanat
Mita kirja käsittelee

1. TODELLISUUDEN ONGELMAT, 1. OSA 

1.1    Mitä useimmat eivät tiedä
1.2    Esoteeriset tietokunnat
1.3    Todisteet hylozoiikalle
1.4    OLEMASSAOLON PERUSTEKIJÄT

AINEASPEKTI
1.5    Ikiaine
1.6    Kosmos
1.7    Atomiaine
1.8    Tila ja aika
1.9    Aurinkokunnat
1.10  Molekyyliaine
1.11  Planeetat
1.12  Monadit
1.13  Monadiverhot
1.14  Ihmisen viisi verhoa

TAJUNNANASPEKTI
1.15  Monaditajunta
1.16  Tajunnan eri lajit
1.17  Subjektiivinen ja objektiivinen tajunta
1.18  Fyysinen tajunta
1.19  Emotionaalinen tajunta
1.20  Mentaali-kausaalitajunta
1.21  Korkeammat tajunnanlajit
1.22  Minän tiedostamaton
1.23  Yksilön muistit

LIIKEASPEKTI
1.24  Liike määriteltynä
1.25  Dynamis
1.26  Aine-energia
1.27  Kosminen liike
1.28  Tahto
1.29  Energian ja tahdon eri lajit
1.30  OLEMASSAOLON TARKOITUS JA PÄÄMÄÄRÄ
1.31  Kaiken "uudestisyntyminen"
1.32  LUOMAKUNNAT
1.33  Kolme alinta luomakuntaa
1.34  Neljäs luomakunta
1.35  Viides luomakunta
1.36  Kuudes luomakunta eli ensimmäinen jumaluuskunta
1.37  Kosmiset valtakunnat

1.38  Planettahierakia

1.39  Planeettahallitus

1.40  Aurinkokuntahallitus

1.41  LAKI

1.42  Tulevaisuuden tiede

1.43  Loppusanat

 

 

2 TODELLISUUDEN ONGELMAT, 2. OSA

2.1    Johdanto
2.2    OLEMASSAOLON AINEASPEKTI
2.3    OLEMASSAOLON TAJUNNANASPEKTI
2.4    Kollektiivitajunta
2.5    Seitsemän perustyypit
2.6    Planeettahierarkian seitsemän departementtia
2.7    Inhimilliset tajunnantyypit
2.8    Muutamia tulevaisuuden psykologian ongelmia
2.9    Telepatia
2.10  OLEMASSAOLON LIIKEASPEKTI
2.11  Manifestaatioprosessi
2.12  Seitsemän perusenergiaa
2.13  Aurinkokunta- ja planeettaenergiat
2.14  "IDEAT HALLITSEVAT MAAILMAA"
2.15  "Ideat hallitsevat maailmaa"
2.16  Kosmiset ideat
2.17  Hierarkiset ideat
2.18  Ideat ihmiskunnassa


3. TIEDON JA FIKTIOIDEN ALKUPERÄ

3.1  Esoteriikan historiaa
3.2  Esoteerisen tiedon julkaiseminen
3.3  H. P. Blavatsky
3.4  Sinnett
3.5  Judge
3.6  Hartmann
3.7  Teosofinen liike
3.8  Harhauttavat lahkot
3.9  Loppusanat

 

4. SFINKSIN KOLME KYSYMYSTÄ: MISTÄ? MITEN? MIHIN

4.1    Olemassaolon kolmiyhteisyys
4.2    Kosmos
4.3    Involuutio
4.4    Elämänmuodot
4.5    Evoluutio
4.6    Manifestaatioprosessi
4.7    Tajunta
4.8    Luomakunnat
4.9    Ihmisen verhot ja maailmat
4.10  Ihmisen tajunta

4.11  Ihmisen kehitysasteet ym.

 

5. ERÄÄN ESOTEERIKON NÄKEMYS EUROOPPALAISEN FILOSOFIAN HISTORIASTA

5.1    Johdanto
5.2    Filosofian perusongelmat


HYLOZOOINEN KAUSI
5.3    Pytagoras
5.4    Muut esoteerikot
5.5    ENSIMMÄINEN SUBJEKTIVISTINEN KAUSI
5.6    REAKTIO SUBJEKTIVISMIA VASTAAN
5.7    Sokrates
5.8    Platon
5.9    Aristoteles
5.10  FYSIKALISMI
5.11  Epikuros
5.12  Krysippos
5.13  GNOSTIIKKA
5.14  Plotinos
5.15  SKOLASTIIKKA
5.16  VÄLIRIKKO SKOLASTIIKAN KANSSA
5.17  Bacon
5.18  Descartes
5.19  Hobbes
5.20  Spinoza
5.21  Leibniz
5.22  TOINEN SUBJEKTIVISTINEN KAUSI
5.23  Locke
5.24  Berkeley
5.25  Hume
5.26  REVOLUUTIOFILOSOFIA
5.27  ROMANTTINEN FILOSOFIA
5.28  Kant
5.29  Fichte
5.30  Schelling
5.31  Hegel
5.32  REAKTIO FIKTIONALISMIA VASTAAN
5.33  Schopenhauer
5.34  Hartmann
5.35  Spencer
5.36  Bergson
5.37  Loppusanat

 

LISÄYS
5.38  Nykyinen filosofia
5.39  Bertrand Russell
5.40  MAAILMAN KATSOMUS
5.41  Filosofia
5.42  Tiede
5.43  Maailmankatsomuksen arvostelu
5.44  ELÄMÄNKATSOMUS
5.45  Teologia
5.46  Moraali
5.47  Kasvatus- ja koulutusongelmat
5.48  Demokratian ongelma
5.49  Diktatuurin ongelma
5.50  Sosialismi
5.51  Marxismen

 

6. STEINERIN ANTROPOSOFINEN HENKITIEDE

6.1    Esipuhe

6.2    Rudolf Steiner

6.3    Steiner teosofina

6.4    Steiner rosenkreuzilaisena

6.5    Steiner ja joogafilosofina

6.6    Steiner filosofina

6.7    Steinerin oma tietoteoria

6.8    Steinerin selvänäköisyys

6.9    Steinerin akashakronikka

6.10  Steinerin antroposofia

6.11  Steiner esoteerikkona

6.12  Steiner historioitsijana

6.13  KOSMOS PLANEETTAHIERARKIAN ANTAMIEN

         TOSITIETOJEN MUKAAN

 

7. JOOGA ESOTERIIKAN VALOSSA

7.1    Länsimainen tietämättömyys
7.2    Joogafilosofia
7.3    JOOGAN FIKTIOT
7.4    Joogien maailmat
7.5    Intuitio
7.6    Tahto
7.7    Jälleensyntyminen
7.8    Karma
7.9    Dharma
7.10  Itsetoteutus
7.11  Samaadhi
7.12  JOOGAN ERI LAJIT
7.13  Erilaiset joogit
7.14  Ramakrishnan raadzha-jooga
7.15  Joogamenetelmät
7.16  Hatha-jooga
7.17  Raadzha-jooga
7.18  Gnaana-jooga
7.19  Bhakti-jooga
7.20  Karma-jooga
7.21  JOOGAN TODELLISUUSARVO
7.22  ESOTEERISET AKTIVOIMISMENETELMÄT
7.23  Loppusanat

 

Kustannussäätiö Henry T. Laurencyn viralliselle www-sivustolle