Nya upplagor av såväl Kunskapen om verkligheten som Livskunskap Ett. Den förstnämnda föreligger nu också som e‑bok.

Den tredje upplagan av en av Laurencys grundböcker, Kunskapen om verkligheten, innehåller den andra upplagans text, men förbättrad. Bokens två första delar ger en systematisk och allmänfattlig framställning av hylozoiken, den världsåskådning som Pytagoras utformade. Bokens senare delar behandlar den esoteriska kunskapens historia, västerländsk filosofi, Steiners antroposofi och indisk yoga.

Den andra upplagan av Livskunskap Ett innehåller den första upplagans text, men de tre första uppsatserna, ”Meditation”, ”Gnostiken” och ”Gnostiska symboler”, är delvis omarbetade och i övrigt är de fel som smugit sig in i den förra upplagan korrigerade. Temat i Livskunskap Ett är esoterisk livsåskådning och utöver de nämnda tre uppsatserna ingår ytterligare sju; då ”Lärjungaskap”, ”Planethierarkien”, ”Identifikation och frigörelse”, ”Pedagogik”, ”Rättsuppfattning”, ”Sfinxens tre frågor” och den dominerande uppsatsen ”Lagen” som behandlar livslagarna.

Båda böckerna föreligger för första gången som inbundna och är tryckta på kvalitetspapper. De har dessutom bifogats de numera i Laurencys verk allmänt använda kännsiffrorna, som gör att varje stycke har sin egen numrering och man därigenom lättare ska kunna söka efter och hänvisa till en viss uppgift.

Till beställningar